Kolom Bouw Advies is in 2001 gestart als adviesbureau voor bouwkosten en bestekken. Met een voorkeur voor gestructureerde werkwijzen en daardoor eenduidige adviezen. Begroten en specificeren zijn nog steeds de basisactiviteiten, maar daarnaast kunnen opdrachtgevers terecht voor advies op het gebied van prijs- en contractvorming en procesbegeleiding.

Op deze website vindt u beknopte informatie over onze activiteiten. Om een beeld te geven van de projecten waar wij zoal aan hebben meegewerkt, zijn 3D-visualisaties te zien.

Kolom Bouw Advies anno nu:
Bouwkostenadvies; raming, begroting en analyse volgens NEN 2634 / NEN 2699 / NL/SfB / Stabu;
Specificeren; bestekken volgens Stabu / UAV 2012 / NEN / KOMO / CUR;
dynamische PvE’s (programma van eisen) volgens SBR 258 / 421 / NEN 2658;
V&G-plan ontwerpfase;
Procesbegeleiding; professionele begeleiding om te komen tot ‘een goed gebouw tegen een redelijke prijs binnen een aanvaardbaar tijdsbestek’. Voor particuliere of collectieve bouwer (CPO) tot zakelijke initiatiefnemer; van woningbouw en woon-zorg tot utiliteitsbouw.
Specialisaties: multifunctionele gebouwen, woon-zorggebouwen, scholen, CPO.
Nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie.