5 vragen over de Onafhankelijk Bouwkostendeskundige

Een onafhankelijk bouwkostendeskundige is eigenlijk onontbeerlijk in elk ontwerpteam.
Hij is geen belanghebbende bij het bouwwerk en houdt zich, los van alle betrokken partijen, bezig met kostenbeheersing.

1. Wat doet hij ook alweer?
Maakt kostenramingen in alle ontwerpfasen, van schets- tot technisch ontwerp.
Denkt mee om een ontwerp binnen het budget te houden.
Beoordeelt aanbiedingen van aannemers.
Geeft aan wat een redelijk en billijk bedrag is om voor een bouwwerk te betalen.

2. Hoe doet hij dat?
Op basis van veel ervaring in de uitvoerende en ontwerpende sector.
Met inzicht in de verwachtingen van de opdrachtgever.
Met een vooruitziende blik met betrekking tot de uitwerking van een ontwerp.

3. Waarom schakel je hem in?
Om te voorkomen dat er overbodig werk wordt verricht aan een onhaalbaar plan.
Om weerwoord te geven aan de betrokken aannemer.
Om discussie te voorkomen over de besteding van gemeenschappelijke middelen.
Om mee te denken over alternatieve bouwwijzen, materialen en constructies.

4. Wie schakelt hem in?
Vroeger vaak de architect, vanuit een traditioneel breed takenpakket.
Steeds vaker de opdrachtgever, omdat kostenbegeleiding niet meer als vanzelfsprekend in de opdracht van de architect zit.

5. Wanneer?
Bij voorkeur vanaf het eerste schetsontwerp of haalbaarheidsonderzoek.

Reacties of vragen? Graag!

5 vragen over de Onafhankelijk Bouwkostendeskundige