Bouwkostenadvies

Onze begrotingen worden weergegeven volgens de genormeerde indeling van NEN 2634 / NEN 2699, waarbij in het proces van initiatief tot contractvorming de gegevens gaandeweg meer gedetailleerd worden. Een overzicht.

Stichtingskostenbegroting
In de stichtingskostenraming worden de beoogde budgetten vastgelegd, in overleg met de opdrachtgever, en getoetst aan de beschikbare kengetallen van vergelijkbare projecten.

Structuurontwerp-begroting
Op basis van de eerste geschetste voorstellen wordt, op het niveau van elementen (Nl/SfB), het gebouw geanalyseerd en de begroting opgesteld. Alle op dat moment bekende eisen en randvoorwaarden worden hierin meegenomen.

VO- begroting
Op basis van het Voorlopig Ontwerp wordt een begroting opgesteld volgens de NL/SfB elementenmethode, desgewenst gesplitst naar deelprojecten. De elementenbegroting is bij uitstek een instrument om de bouwkosten te beheersen in de ontwerpfase. En de basis voor het adviseren en uitwerken van alternatieven.

DO-begroting
Een nadere uitwerking van de VO-begroting op basis van het Definitief Ontwerp.

Directiebegroting
De elementenbegroting wordt gedetailleerd met arbeidsnormen, materiaalprijzen et cetera. Er wordt ook een extra codering toegevoegd, zodat de gehele begroting kan worden gestructureerd volgens werksoorten (STABU), zodat deze vergelijkbaar wordt met begrotingen van bouwbedijven.

Analyse
Omdat aannemersbegrotingen altijd zullen verschillen van directiebegrotingen, zullen deze met elkaar vergeleken moeten worden. Een goede analyse maakt de verschillen duidelijk, waarna in overleg de partijen tot overeenstemming kunnen komen. Ook in dit proces kunnen wij de nodige ondersteuning bieden.