Bouwbegeleiding

In het bouw (-voorbereidings-) proces is professionele begeleiding onmisbaar om te komen tot een goed gebouw tegen een redelijke prijs binnen een aanvaardbaar tijdsbestek. Voor deze begeleiding kunt u bij Kolom Bouw Advies terecht. Van particuliere of collectieve bouwer (CPO) tot zakelijke initiatiefnemer; van woningbouw tot utiliteitsbouw. Een overzicht van mogelijke taken volgt hieronder.

Algemeen
Advies aanbestedingsvorm, verzamelen eisen, wensen en randvoorwaarden, advies organisatie, planning, kostenraming.

Initiatief-fase
Opstellen motivatie, risico-analyse, communicatie met gemeente, plan van aanpak, programma van eisen.

Ontwerp-fase
Contracteren adviseurs, ontwikkelen en toetsen aan programma van eisen, afspraken communicatie, kostenbeheersing, planning, overleg, prijs- en contractvorming.

Uitwerkingsfase
contracteren, afspraken communicatie, geschreven bestek, V&G-plan ontwerpfase, subsidies, kostenbeheersing, coördinatie bouwteam, prijs- en contractvorming.

Voorbereidingsfase
toetsen uitvoeringsplan, coördinatie werkdocumenten, planning.

Uitvoeringsfase
directievoering, controle meer- en minderwerk, coördinatie oplevering en gebouwdossier, evaluatie project.