Specificeren

Bestek
Bestekboek volgens de Stabu besteksystematiek. Met een helder opgezet algemeen gedeelte, verwijzend naar de Stabu Standaard en de UAV2012, zodat het bestekboek een eenduidig contractstuk wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen en de standaard besteksbepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf.
Kwaliteiten worden meetbaar vastgelegd, waar mogelijk verwijzend naar algemeen aanvaarde NEN normen, KOMO Beoordelingsrichtlijnen en CUR-aanbevelingen.

Technische Omschrijving
Beknopte beschrijving van het werk, neutraal met betrekking tot de contractvorm, zodat bijvoorbeeld in plaats van de UAV ook de AVA van toepassing kan worden verklaard.  De indeling volgt de breed geaccepteerde codering van Stabu; analoog aan de meest gebruikte opzet van aannemersbegrotingen. Toe te passen bij werken waarvoor een bestekboek te zwaar wordt geacht.

Programma van Eisen
Een dynamische opzet van het Programma van Eisen, op basis van publicaties van de Stichting Bouwresearch. Een integraal stuk, dat zich tijdens het ontwerpproces blijft ontwikkelen, en met behulp waarvan in elke fase van het ontwerp getoetst kan worden, bijgesteld en nader gespecificeerd. Onmisbaar hulpmiddel voor een heldere communicatie tussen de partners in het ontwerpproces.

V&G-plan
Veiligheids- en gezondheidsplan voor de ontwerpfase confrom het Arbobesluit.