Specificeren

Bestek
Wij werken met de STABU besteksystematiek. Met een helder opgezet algemeen gedeelte, verwijzend naar de Stabu Standaard en de UAV2012, zodat het bestekboek een eenduidig contractstuk wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen en de standaard besteksbepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf.
Kwaliteiten worden meetbaar vastgelegd, waar mogelijk verwijzend naar algemeen aanvaarde NEN normen, KOMO Beoordelingsrichtlijnen en CUR-aanbevelingen.

Programma van Eisen
Een dynamische opzet van het Programma van Eisen, op basis van publicaties van de Stichting Bouwresearch. Een integraal stuk, dat zich tijdens het ontwerpproces blijft ontwikkelen, en met behulp waarvan in elke fase van het ontwerp getoetst kan worden, bijgesteld en nader gespecificeerd. Onmisbaar hulpmiddel voor een heldere communicatie tussen de partners in het ontwerpproces.

V&G-plan
Veiligheids- en gezondheidsplan voor de ontwerpfase confrom het Arbobesluit.